...o zážitok viac
Sme partia mladých ľudí, dobrovoľníkov, ktorých baví prinášať nové zážitky do života.
Organizujeme skvelé akcie pre mladých od 16 rokov vyššie.

Medzinárodky

Cudzie reči, iné zvyky, rôzne kutlúry, ale spoločné zážitky

Spoznať ľudí z rôznych krajín, naučiť sa niečo o ich kultúre, prezentovať tú svoju a popritom sa podieľať na zaujímavom projekte doma alebo v zahraničí.

Pripravované Archív

Cestovanie je super. Možností je dnes obrovské množstvo. Nie vždy sa nám však podarí stretnúť podobne naladených ľudí. Je omnoho ťažšie nájsť si skutočných priateľov, naučiť sa niečo o iných kultúrach, dostať sa im „pod kožu“. Preto robíme medzinárodné výmeny. Mladí ľudia z rôznorodých krajín s podobnými záujmami. Programy, kde účastníci nie sú pasívnymi prijímateľmi. Kde aktívne spoločne niečo tvoria, spolupracujú, komunikujú. Objavujú to spoločné ale i to rozdielne. Rozvíjajú vzájomnú toleranciu a veľa sa učia. V bohatom programe a pod skúseným vedením.