...o zážitok viac
Sme partia mladých ľudí, dobrovoľníkov, ktorých baví prinášať nové zážitky do života.
Organizujeme skvelé akcie pre mladých od 16 rokov vyššie.

MO Plusko - kto sme?

Nie sme firma. Sme partia mladých ľudí, ktorí radi prinášajú zážitky do svojho života. Baví nás rásť, rozvíjať sa, stále niečo tvoriť a byť veľa vonku, v prírode. Nepresadzujeme žiadnu ideológiu ani politiku a nebojíme sa ani inklúzie. Organizujeme rôzne zážitkové akcie pre mládež, teda stredoškolákov, vysokoškolákov a tých, ktorí zostávajú duchom mladí aj po škole. Naše programy vytvárajú dobrovoľníci –inštruktori, ktorí všetci prešli akreditovaným vzdelávaním. Nechceme len zabávať a vypĺňať voľný čas. Chceme našich účastníkov cielene rozvíjať. A sami sa stále zdokonaľujeme, aby sme to robili čo najlepšie.

Vízia

Našou víziou sú aktívni mladí ľudia, otvorení novým podnetom, s túžbou objavovať.

Poslanie

V priateľskej atmosfére rozvíjame potenciál mladých ľudí prostredníctvom metód zážitkovej pedagogiky.

Hodnoty

Dobrovoľnosť
Veci robíme, pretože v nich vidíme zmysel a máme z nich radosť.

Rovnosť
U nás platí, že bez ohľadu na pozíciu, schopnosti či skúsenosti, každý sa môže vyjadriť a byť vypočutý.

Priateľskosť
Priateľské vzťahy sú základom nášho fungovania.

Spolupráca
Veríme, že spolu vytvoríme hodnotnejšie veci, než každý sám.

Osobnostný rozvoj
Robíme veci, pri ktorých môžeme rásť, a tým vieme lepšie pomôcť rásť aj iným.

Rôznorodosť
Nemyslíme si, že všetci sú rovnakí. Ale žiadny rozdiel nie je pre nás dôvodom niekoho považovať za menej dôležitého.

Proaktívnosť
Nebojíme sa hľadať nové cesty a výzvy a vytvárať ich tam, kde nie sú.

Zábava
Bavíme sa...radi, sami, s Vami, spolu

Trochu histórie

Plusko vzniklo 7.1.2002 z neformálnej skupiny mladých ľudí, ktorí mali záujem a motiváciu pracovať s mládežou a prinášať jej atraktívne možnosti trávenia voľného času. Od začiatku bolo cieľom poskytnúť priestor pre sebarealizáciu a aktívny životný štýl, ruka v ruke s rozvojom osobnosti a tolerancie.

Pre koho sú naše akcie?

Cieľovou skupinou je mládež vo veku 16 až 30 rokov, zdravotne znevýhodnenú mládež nevynímajúc. Práca organizácie je zameraná i na reálnu vzájomnú integráciu znevýhodnenej a zdravej mládeže. Plusko vykonáva svoju činnosť v súlade s chartou ľudských práv, s princípmi humanity a demokracie, ústavou a zákonmi SR. Na plnenie cieľov organizácie využívajú dobrovoľníci pestrú paletu aktivít - zážitkové akcie, splavy, medzinárodky, adaptačné kurzy, integračné akcie, školenia, víkendové stretnutia, zimné prechody, atď. Viac zistíte tu.

Inštruktori

Jedným z hlavných cieľov Pluska je neustále zvyšovanie kvality akcií. Inštruktori sa vzdelávajú a rozširujú svoje obzory na rôznych kurzoch. Autorský trojfázový kurz inštruktorov zážitkovej pedagogiky, kde každoročne školíme generáciu našich mladých inštruktorov, získal certifikáciu (momentálne ako jediný na Slovensku) od Ministerstva školstva SR.

Spolupráca

Plusko spolupracuje s miestnymi, národnými a medzinárodnými neziskovými organizáciami s podobným, ale aj odlišným zameraním. Je zakladajúcim členom medzinárodnej organizácie Healthy Network so sídlom v Bruseli.