O nás

V priateľskej atmosfére rozvíjame potenciál mladých ľudí prostredníctvom metód zážitkovej pedagogiky. Robíme to, pretože v tom vidíme zmysel a máme z toho radosť. Z veľkej časti sme dobrovoľníci. Snažíme sa to robiť tak, aby sme pri našich účastníkoch mohli rásť, a tým vieme lepšie pomôcť rásť aj iným.

Zisti viac

Sme občianske združenie. Nepresadzujeme žiadnu ideológiu ani politiku, no zaujíma nás spoločnosť, v ktorej žijeme. Sme na seba nároční a stále hľadáme cesty ako rásť.

Držíme sa hodnôt, ktoré sme spoločne sformulovali, ktorými sú dobrovoľnosť, rovnosť, priateľskosť, spolupráca, osobnostný rozvoj, rôznorodosť, proaktívnosť a zábava. Našou víziou sú aktívni mladí ľudia, otvorení novým podnetom s túžbou objavovať. Rozvíjame ich prostredníctvom metód zážitkovej pedagogiky.

Plusko sme založili v roku 2002, pretože sme chceli prinášať zážitky do našich životov. Bavilo nás rásť, rozvíjať sa, stále niečo tvoriť a byť veľa vonku, v prírode.

To stále platí, no ako Plusko dozrievalo, postupne sme sa posúvali. Od zmysluplného trávenia voľného času k rozvoju potenciálu mladých ľudí. Od táborov k zážitkovým kurzom. Od akcií, kde nám je spolu dobre a je zábava k takým, kde sa účastníci rozvíjajú, dozvedajú sa viac o sebe, prekonávajú svoje hranice, poznávajú svet okolo seba, formujú si hodnoty.

Stále je nám pri tom spolu dobre, zábava ostala, no pridalo sa čosi naviac. Naše akcie začali mať presah do bežného života ľudí, ktorí na ne prídu.

Čo sa s nami dá zažiť

  • Letné viacdňové akcie v prírode (EXIT, ČaVelo)
  • Zimný kurz (Cestou Zimy)
  • Detské akcie (Decák), či akcie pre tínedžerov (iTeen, Transition)
  • Splavy
  • Medzinárodné programy v rámci Erasmus+

 

Sme zapojení do niekoľkých medzinárodných projektov a dlhodobo spolupracujeme aj s rôznymi inštitúciami, napríklad s Prázdninovou školou Lipnice a Instruktori Brno z Českej republiky, Cenou vojvodu z Edinburgu na Slovensku či Gymnáziom Jura Hronca v Bratislave.

„V Plusku chceme dosiahnuť, aby si mladí odniesli niečo z energie, ktorú na kurze zažili, do svojej reality – rodiny, školy či komunity. Veríme totiž, že ich to „nakopne“ a bude to mať presah do ich každodenného života.“

Ako fungujeme

Plusko je občianske združenie, ktoré má predsedníctvo, kontrolnú komisiu a každoročne organizuje valné zhromaždenie, kde sa do týchto orgánov volia noví ľudia, vrátane minimálne jedného zástupcu novej generácie inštruktorov.

Formálne o tom hovoria naše stanovy.

V skutočnosti to však má od formálnych zasadaní ďaleko. Predsedníctvo sa koná približne raz za 1-2 mesiace, rieši operatívne záležitosti a rozvoj Pluska a sú naňho pozvaní všetci členovia Pluska. Nie je výnimkou, že sa deje v parku či u niekoho v byte.

 
 
Valné zhromaždenie býva spravidla mimo hlavného mesta, kde na spoločnej chate rozhodujeme o smerovaní Pluska a o zložení nového predsedníctva a kontrolnej komisie.

Okrem toho počas roka organizujeme viacero interných akcií – Banket alebo oslava narodenín Pluska, Poleto (uzavretie letnej sezóny), Vianočka, sem-tam interný splav a sem-tam interné mini školenie (tzv. MiŠko). Naši inštruktori sa pravidelne vzdelávajú aj na školeniach a tréningoch organizovaných v iných organizáciách.

Držať prst na tepe plusáckeho života je najlepšie na našom facebooku či instagrame.

ČaVelo – Slovenskom na dvoch kolesách

Zažite s nami niečo výnimočné!

Naše akcie